Overhaag ontwerpstudio logo
S1 - Tuinontwerp
Tuinontwerp
Ontwerpstudio

Wij ontwerpen samen jouw ultieme tuin

In vijf stappen jullie droomtuin realiseren

S2 - Tuinontwerp - STAP1
Kennismaking
STAP 1:

STAP 1:
KENNISMAKING

Wat zijn jullie wensen voor een ideale droomtuin? Wij gaan hierover graag met jullie in gesprek. We komen bij jullie thuis om het perceel te bekijken en in te meten. Hiermee krijgen we een gevoel voor de ligging van het perceel, de omgeving, de positie van het huis op het perceel etc. De mogelijkheden en potentie van jullie tuin kunnen wij zo goed beoordelen. Tijdens het gesprek komen jullie wensen en voorkeuren voor de nieuwe tuin uitgebreid ter sprake. Onze kennismaking sluiten we af met een voorstel voor het ontwerptraject en de bijbehorende kosten hiervoor.

S2 - Tuinontwerp - STAP2
Schetsplan
STAP 2:

STAP 2:
SCHETSPLAN

Naar aanleiding van onze gesprekken en het bezoeken van jullie perceel presenteren we een schetsplan. Het schetsplan is een visuele weergave van de mogelijkheden voor inrichting van jullie ideale tuin rekening houdend met jullie wensen. We gaan met elkaar in gesprek om te zien of dit schetsplan op hoofdlijnen past bij wat jullie voor ogen hebben.

S2 - Tuinontwerp - STAP3
Voorlopig ontwerp
STAP 3:

STAP 3:
VOORLOPIG ONTWERP

Na de presentatie van het schetsplan en de bespreking hiervan gaan we verder met de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Bij het voorlopig ontwerp komt een eerste kostenraming voor realisatie. In het voorlopig ontwerp werken we de globale schets uit in een detailtekening. Een voorstel voor planten, heesters en bomen wordt verwerkt. Welke materialen zoals steen, hout, ijzer en tegels gaan we gebruiken? Grotere elementen zoals buitenkeukens, overkappingen, pergola’s, sauna en buitenkamer elementen bespreken we. Wilt u kunst in de tuin? Dan werken we dit gezamenlijk uit.

S2 - Tuinontwerp - STAP4
Definitief ontwerp
Incl. begroting
STAP 4:

STAP 4:
DEFINITIEF ONTWERP
INCL. BEGROTING

Op basis van onze voorstellen in het voorlopig ontwerp maken jullie keuzes. Jullie keuzes verwerken we in het definitief ontwerp. Indien gewenst vullen we het definitief ontwerp aan met een beregenings- en/of verlichtingsplan. Als we een definitief ontwerp hebben kunnen we een definitieve begroting maken. Deze fase sluiten we af met een overeenkomst van onze afspraken.

S2 - Tuinontwerp - STAP5
Uitvoering
STAP 5:

STAP 5:
UITVOERING

Na een uitgebreid voortraject gaan we dan nu echt aan de slag met jullie tuin. Alle afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over het ontwerp, de inrichting van jullie tuin, de materialen, de buitenkeuken, kunst, waterelementen etc. gaan we tot uitvoering brengen. We hebben een ervaren projectleider op kantoor die het project begeleid van a tot z. Bij jullie op locatie is altijd een voorman aanwezig als aanspreekpunt.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow