Overhaag logo
S1 - Wat we doen
Wat we doen
Wat we doen

De Overhaag is een hoveniersbedrijf wat een breed palet aan groenactiviteiten verzorgt. Wij verzorgen behalve tuinontwerp, aanleg, groenonderhoud en beheer nog meer. Wij leggen bijvoorbeeld ook daktuinen aan. Een dak wat normaal kaal erbij ligt zien wij als een kans voor een mooi stukje natuur. Natuurspeelplekken aanleggen, gladheidsbestrijding en ook het onderhoud van sportterreinen voor o.a. gemeentes valt onder onze werkzaamheden.

We houden nadrukkelijk rekening met het milieu: We hebben oog voor wat er aanwezig is om te behouden en of her te gebruiken.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Image is not available
S2-Aanleg en herinrichting
Aanleg en herinrichting

Aanleg en herinrichting

Aanleg van je tuin

Bij het aanleggen van een tuin kun je denken aan grondwerk, bestrating, verlichting, riolering, waterafvoer, waterpartijen, vijvers, gazons, beplanting en het afvoeren van overtollige planten en aarde. Alles wat bij de aanleg van je tuin komt kijken, kun je aan ons overlaten.

Herinrichting van je tuin

Het herinrichten van een bestaande tuin is een aparte discipline binnen ons bedrijf. Het vereist specifieke kennis om een bestaande tuin aan te passen naar een nieuw ontwerp. Wij zijn ervaren met het integreren van bestaande elementen in een nieuwe tuin en met de logistieke uitdagingen tijdens een herinrichting.

Na een vrijblijvend overleg maken wij één heldere prijsopgave voor het hele traject van tuinaanleg of herinrichting.

Vervolgens zorgt ons team van vakkundige hoveniers voor een snelle en zorgvuldige uitvoering van alle werkzaamheden.

Wij bieden een jaar garantie op de door ons geleverde bomen en planten bij de aanleg van je nieuwe tuin.

We houden nadrukkelijk rekening met het milieu:

We werken met schone grond.

We gebruiken verantwoorde materialen.

We hanteren strikte regels voor het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen.

We leveren het afval gescheiden in bij bedrijven die een licentie hebben voor de verwerking ervan.

Image is not available
S3-Groenonderhoud en beheer
Groenonderhoud en beheer

Groenonderhoud en beheer

De tuin als visitekaartje, locatie voor ontmoeting, ontspanning of werk, of als verlengstuk van je woonkamer. Voor ieder bedrijf, organisatie of woning heeft de tuin een speciale functie. Welke functie de tuin van je organisatie ook vervult, met ons onderhoudsplan ben je het hele jaar verzekerd van een tuin in optimale vorm.

Professionele prestaties tegen een gunstige prijs

De Overhaag biedt goed georganiseerd vakkundig onderhoud, tegen een gunstige prijs. In onze opvatting betekent onderhoud meer dan alleen schoffelen. Het vergt ook gedegen kennis van beplanting en bomen, van snoeien, maaischema’s en van groenmanagement.

Onderhoudscontract

Wil je zeker zijn van een goed onderhouden tuin, dan is een onderhoudscontract mogelijk iets voor jou:

Vooraf bespreken we samen de mogelijkheden.

De afspraken leggen we daarna vast in een vrijblijvende offerte.

Wanneer je akkoord gaat met de offerte verzorgen wij de rest.

Natuurbeheer

Wij verzorgen ook onderhoud van het buitengebied:

Snoeien en knotten van bomen.

Opschonen van rietvelden.

Aanleg en/of reparaties aan rasters, muren, poorten, trappen en waterlopen.

Afhankelijk van je behoefte maken wij een beheerplan op maat. Hierin staat een overzicht van alle te verrichten werkzaamheden voor zowel de korte als de langere termijn. Aan de hand van dit overzicht kunt je de besteding van je beschikbare budget nauwkeurig plannen en bewaken.

De Overhaag werkt voor veel organisaties in de regio. Ook zijn wij al vele jaren de tuinspecialist van diverse gemeenten en verschillende zorginstellingen.

Image is not available
S4-Daktuinen
Daktuinen

Daktuinen

Wij plaatsen onderhoudsvriendelijke begroeiing op bestaande en nieuwe daken. Van berging tot parkeergarage of kantoor, op hellend of vlak dak. Een volwaardige daktuin is mogelijk in vele soorten en maten.

Daktuinen zijn goed voor het leefmilieu

Daktuinen verzachten verstedelijking.

Daktuinen bieden planten en dieren nieuwe leefruimte.

Daktuinen verbruiken en slaan regenwater op en ontlasten zo het rioolstelsel.

Daktuinen bieden gebouw en eigenaar specifieke voordelen

Circa 5ºC koeling van het gebouw ten opzichte van reguliere platte daken bij zonnig en heet weer.

Verlenging en zelfs verdubbeling van de levensduur van de dakbedekking.

Mogelijkheden voor subsidies.

De Overhaag is specialist in de aanleg en het onderhoud van dakbegroening en onderscheidt twee soorten: intensieve- en extensieve daktuinen.

Intensieve daktuinen

Intensieve daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel qua uiterlijk, gebruik als ook onderhoud. Als het gaat om intensieve daktuinen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zijn er systemen voor daktuinen waar gazon, struiken en zelfs bomen een plek kunnen hebben. Systemen speciaal voor daklandschappen op parkeergarages. En systemen voor droogte-resistente plantengemeenschappen met bloeiende vaste planten en geurende kruiden.

Extensieve daktuinen

Bij een extensieve daktuin is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden. Een extensieve daktuin vergt weinig onderhoud en de belasting ten opzichte van een intensieve daktuin is lager. In het algemeen zijn twee onderhoudsbeurten per jaar toereikend. Bij onze vakmensen is dat onderhoud in goede handen. Wij adviseren je graag over de juiste systeemopbouw en het bewerkstelligen van een lange levensduur van je groendak.

Image is not available
S5-Boomverzorging
Boomverzorging

Boomverzorging

Bomen zijn beeldbepalend voor de omgeving. Ze geven karakter en stralen kracht en energie uit. Een mooie boom is een verzorgde boom. Een boom verdient een goede verzorging.

Het verzorgen van bomen is werk voor specialisten. Of het gaat om een nieuw aangeplante boom die gesnoeid moet worden om een zo stevig gestel te krijgen, om een volwassen boom die toe is aan een verjongende snoeibeurt, of om een boom die wegens ziekte of veiligheidsrisico's moet worden gerooid. De Overhaag heeft die specialisten in huis!

Snoeien, leiden en knippen

Snoeien is vaak gericht op het bevorderen van blad-, bloem-, en vruchtontwikkeling en het verbeteren van de lichtinval. Onze specialisten staan garant voor een gezonde boom met een optimale balans tussen wortels en bladerdek.

Bodemverbetering

Een goede bodemstructuur is voor bomen van levensbelang. Wij hebben de expertise om op basis van een biologische bodemanalyse je bodem te revitaliseren.

Rooiwerk

Als er bomen moeten worden gerooid, beschikken onze gecertificeerde boomverzorgers over de modernste gereedschappen en klimmaterialen. Zo kunnen ze zelfs op moeilijk bereikbare locaties -zonder enig gevaar voor bewoners en bebouwing- feilloos vakwerk leveren.

Zoek je advies en hulp bij het verzorgen en onderhouden van je bomen? Vertrouw het onderhoud van je bomen toe aan onze boomspecialisten. Zij weten ook alles over ziekten en parasieten die kunnen voorkomen bij bomen.

Image is not available
S6-Natuurspeelplekken
Natuurspeelplekken

Natuurspeelplekken

Lekker struinen door de bosjes, vies worden in de modder en bloemen plukken. Op steeds meer plaatsen kunnen en mogen kinderen weer in de natuur spelen. Dit gebeurt op natuurspeelplekken die steeds vaker ingericht worden voor kinderen en ouderen.

Het inrichten van een dergelijke natuurspeelplek vraagt inlevingsvermogen en creativiteit, maar ook vakmanschap en kennis van terrein, materialen, planten en de natuur. De Overhaag heeft dit allemaal in huis.

Dat de aanpak van De Overhaag leidt tot succes blijkt uit het geslaagde project in Ubbergen. In opdracht van de gemeente is een prachtige natuur struintuin ontworpen en aangelegd. Net als voor elke natuurspeelplek geldt ook hier: het is absoluut uniek. Elke natuurspeelplek wordt speciaal voor die omgeving en haar buurtbewoners gemaakt.

Hoewel elke speelplek maatwerk is, zijn er altijd een aantal terugkerende aspecten:

We creëren een levendige speelomgeving, bestaande uit klimbomen, water, zand, stenen, keien, geurende planten, bosjes enzovoorts. We kunnen desgewenst voor een thematische invulling kiezen, bijvoorbeeld omdat de locatie daar aanleiding toe biedt.

In samenspraak met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers van het park (met name de kinderen), maken we een lijst van gewenste onderdelen, waarbij zo gevarieerd mogelijke speelactiviteiten aan bod komen. Vanzelfsprekend speelt de natuurlijke omgeving een grote rol in het speelaanbod.

We denken ook aan de toekomst en richten de speelplek zó in, dat er ook over tien of zelfs twintig jaar nog gebruik van gemaakt zal kunnen worden.

We maken de plek af met details zoals bijvoorbeeld een eigen naam, een duidelijk herkenbare ontmoetingsplek, een officiële ingang, naambordjes bij de verschillende speelonderdelen, natuurlijk ogende bankjes en prullenbakken.

Wij zijn je aangewezen partner om ook het onderhoud aan de speelplek te verzorgen. Met oog voor de gebruikers en inachtneming van de veiligheid zorgen wij ervoor dat je speelplek seizoenen lang in topvorm blijft.

Wij denken graag met je mee om een natuurspeelplek te ontwikkelen die precies past bij de omgeving, wensen en kinderen.

Image is not available
S7-Sport-Recreatie
Sport- en recreatieterreinen

Sport- en recreatieterreinen

Speciaal voor gemeenten en sportverenigingen is het goed om te weten dat De Overhaag de ervaring, mensen en middelen heeft om sport- en recreatieterreinen vakkundig te onderhouden. Wij bieden beproefde oplossingen (in nauwe samenwerking en goed overleg met de betrokken beheerders en gebruikers) om elk veld in topconditie te brengen en te houden.

Grondige kwaliteitsbeoordeling

Om aan al deze voorwaarden te (blijven) voldoen, maken onze experts jaarlijks een kwaliteitsbeoordeling. Bij deze beoordeling worden de vlakteligging, de ontwateringstoestand, de samenstelling van de toplaag en de toestand van het gras grondig bestudeerd. Van de beoordeling krijgt u een rapport met een concrete aanbevelingen over het werk dat moet worden verricht om de gewenste kwaliteit te bereiken.Vanzelfsprekend geven we inzicht in de financiële gevolgen daarvan.

Onderhoud en ondersteuning

De volgende stap is dat wij een gedetailleerd onderhoudsplan opstellen. Ook de uitvoering van dit plan is bij ons in goede handen. Wij hebben specialisten voor alle vereiste werkzaamheden, zoals het maaien, bezanden en vertidrainen van de velden en het onderhouden van het overige groen op het terrein. Desgewenst kunnen onze medewerkers ook worden ingezet om uw eigen onderhoudsteam te ondersteunen.

Image is not available
S8-Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

De Overhaag spant zich in om wegen, paden en parkeerplaatsen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit doen wij met eigen materieel en mensen. Bij bevriezing van natte wegen of condensatiegladheid is het mogelijk om in te schatten wanneer de weg ook daadwerkelijk glad wordt. Ook bij winterse neerslag is het mogelijk om preventief te strooien. Daarmee zorgen wij dat er op de weg zout ligt voordat de eerste sneeuw of ijzel valt. Een sneeuw- of ijslaag die na verloop van tijd toch ontstaat, wordt daardoor van onderaf aangepakt door het zout.

Zout en strooilava

In de meeste gevallen wordt er met zout (natriumchloride) gestrooid. Maar ook is het mogelijk om strooilava te gebruiken.

Zout heeft als voordeel dat het een vriespuntverlagend effect heeft en het is het goedkoopste middel om gladheid mee te bestrijden. Maar zout heeft ook nadelen. Zo is het slecht voor de beplanting en ook de onderkant van de auto’s krijgen het tijdens een pittige winter zwaar te verduren. Deze nadelige effecten heeft strooilava niet. Strooilava zorgt tevens voor een 'spike-effect', wat meer grip geeft.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op!

Copyright © 2022 Hoveniersbedrijf groenvoorziening De Overhaag | Website by HOMERUN solutions

previous arrow
next arrow